FINANČNÍ UKAZATELE 2018
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
2 472 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
237 000 Kč
4
Přijaté transfery
128 900 Kč
3
Kapitálové příjmy
3 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
1 284 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 120 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
980 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
300 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 284 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 120 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
980 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
300 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč